หน้าแรก แท็ก ลัทธิสุดโต่ง (Extremism)

แท็ก: ลัทธิสุดโต่ง (Extremism)

โลกยูโทเปีย?:เมื่อความเป็นธรรม คือ จุดจบของ “ลัทธิสุดโต่ง” และ “การก่อการร้าย”

ลัทธิ ❝รากฐานนิยม (Fundamentalism)❞ กับ ลัทธิ ❝สุดโต่ง (Extremism)❞ รวมถึงลัทธิ ❝ชาตินิยม (Nationalism)❞และลัทธิ ❝การก่อการร้าย (Terrorism)❞ เป็น 4 แนวคิดที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูง แม้ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกัน