“ฟังเสียงเราบ้าง” ความรู้สึกและข้อเสนอชาวไทยพุทธ ต่อกระบวนการสันติภาพ

ชาวพุทธรู้สึกภาคภูมิใจในศาสนาพุทธที่ตนนับถือและภูมิใจในความเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้และภูมิใจที่เคยอยู่ร่วมกับมุสลิมฉันพี่น้อง มีการไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุข แต่มาภายหลัง หลายครั้งที่ความภาคภูมิใจของชาวพุทธถูกลดทอนด้วยความกลัว ความโกรธ ความเสียใจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการสูญเสียคนในครอบครัวและญาติมิตรไปกับเหตุการณ์ความรุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมในพื้นที่เปลี่ยนไป ซึ่งชาวพุทธอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเมื่อก่อน รวมทั้งไม่ต้องการให้มีการใช้เงื่อนไขความต่างทางศาสนามาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายกัน ชาวพุทธต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการให้มีความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันด้วยความเท่าเทียมของทุกศาสนา ต้องการการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ ความมั่นคงทางชีวิต ไม่ต้องการถูกขับไล่ออกนอกพื้นที่ หรือแยกที่อยู่ แยกพื้นที่ทำมาหากิน...

(ไม่)มีฉันในเหตุการณ์กรือเซะ 28 เมษา

ขณะนั้นไม่ใช่ฉันเพียงคนเดียวที่ร้องไห้น้ำตาไหล ทุกคนในมัสยิดก็ต่างร้องไห้น้ำตาไหล โศกเศร้าและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้ว แต่ฉันยังคงจำภาพที่เกิดขึ้นนี้ได้เป็นอย่างดี และจำภาพในวันนั้นไม่เคยลืมเลือน ภาพเหล่านั้นจะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของฉันตราบนานเท่านาน

สุหนัต…วิถีแห่งลูกผู้ชายมุสลิม

การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี เป็นประเพณีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายซึ่งชายมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อสังเกตุการเลือกตั้ง24 มีนา BY ANFREL

รายงานเบื้องต้นฉบับนี้ประกอบไปด้วยการประเมินกิจกรรมก่อนวันเลือกตั้งรวมทั้งการดําเนินการในวันเลือกตั้ง เริ่มจากการเปิดหีบไปจนถึงการนับคะแนน รวมทั้งการรวมผลและการนําเสนอผลคะแนนต่อสาธารณะ อันเฟรล จะนําเสนอรายงานฉบับเต็มในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะทําให้เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมเพิ่มเติมจากรายงานเบื้องต้นฉบับนี้และประเมินผลการเลือกตั้งหลังการจัดเลือกตั้งด้วย รวมทั้งข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะมีการจัดทําข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อพิจารณาต่อไป

โลกยูโทเปีย?:เมื่อความเป็นธรรม คือ จุดจบของ “ลัทธิสุดโต่ง” และ “การก่อการร้าย”

ลัทธิ ❝รากฐานนิยม (Fundamentalism)❞ กับ ลัทธิ ❝สุดโต่ง (Extremism)❞ รวมถึงลัทธิ ❝ชาตินิยม (Nationalism)❞และลัทธิ ❝การก่อการร้าย (Terrorism)❞ เป็น 4 แนวคิดที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูง แม้ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกัน

ทำไมต้อง ploggingpattani

Plogging Pattani และ Plogging Narathiwat เป็นกลุ่ม ploggingกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก(ploggingworld) ที่มาของคำว่า Ploggingเป็นศัพท์ที่ขยายตัวมาจากสวีเดน คือการวิ่งพลางเก็บขยะไปพลาง เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยกลุ่มชื่อ Ploggaที่ตั้งโดย Erik Ahlströmที่ดึงเอานักวิ่งหรือคนที่ออกกำลังกายให้ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยขณะออกกำลังด้วยการวิ่งไปเก็บขยะไปในระหว่างทาง

“ชะตากรรมคนหนุ่มสาว ใต้สิ่งเร้าแห่งยุคสมัย”( 1 )

ทว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคนหนุ่มสาวของเรา ณ ตอนนี้คือ “การตั้งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์และอุดมคติให้กว้าง เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ทดแทนต้นไม้รุ่นเก่า” ด้วยเหตุนี้ “คนหนุ่มต้องถูกจัดระบบความคิดให้โตพอที่จะรับรู้ เข้าใจ เท่าทันบาดแผลของประเทศอย่างใจกว้างโดยไม่เทใจฝังรากแล้วเลือกฝั่งอย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน”

คำตอบจากตัวแทนพรรคการเมืองต่อคำถามจากเวทีประชาสังคม จชต.

เก็บตกเสียงจากเวที 8 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง กับคำถามเด็ดๆ พร้อมคำตอบจากตัวแทนพรรคการเมือง 10 พรรค