“ชะตากรรมคนหนุ่มสาวใต้สิ่งเร้าแห่งยุคสมัย”(จบ)

ดร. อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม เมื่อสังคมเรามีบาดแผลมากมายขนาดนี้ คำตอบจึงถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักการศึกษา นักพัฒนา ตลอดจนผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านในตำแหน่งแห่งที่ต่างกัน ซึ่งแน่นอน พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเป็น “บุคคลต้นแบบ” ให้กับคนหนุ่มสาวของประเทศนี้