“เข้าใจนัยยะปฎิบัตการ IO” กับการสร้างวาทกรรม มุ่งกำจัดศัตรูทางการเมือง

" หากวาทกรรม ล้มเจ้า หนักแผ่นดิน ไม่รักสถาบัน คือ การกำจัดศัตรูทางการเมืองส่วนกลาง  วาทกรรมแนวร่วมโจรใต้ ก็ คือ การกำจัดศัตรูทางการเมืองชายแดนใต้ เหล่านี้ คือ วาทกรรมสร้างความเกลียดชังและกำจัดศัตรูทางการเมืองแห่งยุคสมัย ”

“ฟังเสียงเราบ้าง” ความรู้สึกและข้อเสนอชาวไทยพุทธ ต่อกระบวนการสันติภาพ

ชาวพุทธรู้สึกภาคภูมิใจในศาสนาพุทธที่ตนนับถือและภูมิใจในความเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้และภูมิใจที่เคยอยู่ร่วมกับมุสลิมฉันพี่น้อง มีการไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุข แต่มาภายหลัง หลายครั้งที่ความภาคภูมิใจของชาวพุทธถูกลดทอนด้วยความกลัว ความโกรธ ความเสียใจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการสูญเสียคนในครอบครัวและญาติมิตรไปกับเหตุการณ์ความรุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมในพื้นที่เปลี่ยนไป ซึ่งชาวพุทธอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเมื่อก่อน รวมทั้งไม่ต้องการให้มีการใช้เงื่อนไขความต่างทางศาสนามาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายกัน ชาวพุทธต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการให้มีความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันด้วยความเท่าเทียมของทุกศาสนา ต้องการการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ ความมั่นคงทางชีวิต ไม่ต้องการถูกขับไล่ออกนอกพื้นที่ หรือแยกที่อยู่ แยกพื้นที่ทำมาหากิน...

ทางออกหลังกระแสตรวจDNA ระหว่างการเกณฑ์ทหารที่ยะลา

การใช้มาตรการอย่างนี้ของหน่วยความมั่นคงสะท้อนถึง “ความไม่เข้าใจมิติความรู้สึกของมวลชน ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลายครั้งเป็นการทำงานแทนที่จะแก้ปัญหากลับต้องมาแก้ปัญหา จากการทำงานเชิงรุกได้มวลชนกลับผลักให้มวลชนห่างจากรัฐ สรุปง่ายๆคือไม่นำบทเรียนมาเป็นอุทาหรณ์”

ข้อสังเกตุการเลือกตั้ง24 มีนา BY ANFREL

รายงานเบื้องต้นฉบับนี้ประกอบไปด้วยการประเมินกิจกรรมก่อนวันเลือกตั้งรวมทั้งการดําเนินการในวันเลือกตั้ง เริ่มจากการเปิดหีบไปจนถึงการนับคะแนน รวมทั้งการรวมผลและการนําเสนอผลคะแนนต่อสาธารณะ อันเฟรล จะนําเสนอรายงานฉบับเต็มในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะทําให้เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมเพิ่มเติมจากรายงานเบื้องต้นฉบับนี้และประเมินผลการเลือกตั้งหลังการจัดเลือกตั้งด้วย รวมทั้งข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะมีการจัดทําข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อพิจารณาต่อไป

7 ด้าน เรียกร้องของผู้หญิง จชต. ต่อตัวแทนพรรคการเมือง

เลขา  เกลี้ยงเกลา กลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคม(civic women) ร่วมกับ PAOW คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ จัดเวทียื่นข้อเสนอพร้อมนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและข้อมูล 7 ด้านเนื่องในวันสตรีสากล เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีตัวแทนองค์กรผู้หญิงภาคประชาสังคม 25 องค์กร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตัวแทนพรรคการเมืองผู้หญิง 8 พรรคเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอวาระผู้หญิงชายแดนใต้สู่พรรคการเมือง ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี ทั้งนี้ผู้แทนกลุ่มผู้หญิงได้สรุปยื่นข้อเสนอนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและข้อมูล...

“ชะตากรรมคนหนุ่มสาวใต้สิ่งเร้าแห่งยุคสมัย”(จบ)

ดร. อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม เมื่อสังคมเรามีบาดแผลมากมายขนาดนี้ คำตอบจึงถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักการศึกษา นักพัฒนา ตลอดจนผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านในตำแหน่งแห่งที่ต่างกัน ซึ่งแน่นอน พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเป็น “บุคคลต้นแบบ” ให้กับคนหนุ่มสาวของประเทศนี้