เลขา เกลี้ยงเกลา
“โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562”

“เท่าที่จำความได้ เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ต้องขลิบ ตอนนั้นอายุ 7 ปี นัดทำกันหลายๆ คนกับเพื่อนบ้านใกล้บ้าน ถึงวันขลิบยายพาไปเพราะตอนเด็กอยู่กับยาย บอกตามตรง ตื่นเต้นสุดๆ เลย”

“เมื่อถึงเวลาสำคัญ ขั้นตอนการขลิบเริ่มต้นด้วยการปิดตาตัวเอง หมอจะฉีดยาชาหลายเข็ม เข็มแรกนับ 1 2 3 แล้วฉีด ไม่แน่ใจว่ากี่เข็ม จากนั้นน้องชายได้หายไปจากโลกเลย แล้วเข้าสู่กระบวนการขลิบ ไม่เจ็บเลย เพราะมีฤทธิ์ยาชาแต่เสียงกรรไกรตัดเนื้อมีความรู้สึก ส่วนขั้นตอนเย็บกลับไม่เจ็บ แต่ความรู้สึกตอนไหมร้อยผ่านเนื้อนี่ เสียวมาก แต่ก็เสร็จมาได้ ใช้เวลาน่าไม่เกินสิบห้านาที”

“ยายพากลับด้วยรถเข็นคนป่วย ไม่รู้แกไปหาที่ไหน เข็นเข้าซอยจนถึงบ้าน คนมองกันเต็มยังกะดารามา เวลาผ่านไปฤทธิ์ของยาชาหมด ไม่เหลือ ร้องไห้ออกมาเต็มๆ จะเข้าห้องน้ำก็แสนจะลำบาท ทั้งฉี่ก็ลำบาก กว่าจะหายดีน่าจะสองถึงสามสัปดาห์” ฮัมดี เจะเฮาะ ชายหนุ่มลูกสอง จากปัตตานีบอกความรู้สึกตอนขลิบในวัยเด็ก การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี เป็นประเพณีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายซึ่งชายมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี เป็นประเพณีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายซึ่งชายมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อันนาส ยูโซะ วัย 8 ปี บอกถึงประสบการณ์หมาดๆ ในการขลิบของเขากับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 ของอบต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปิดเทอมใหญ่เมษาหน้าร้อนทุกปี เด็กๆ ชายหญิงจากลาโรงเรีนนเฝ้าบ้านกันราวสองเดือน บ้านไหนมีเด็กเล็ก เด็กประถมกันเยอะก็ครื้นเครงรับลมร้อน กิจกรรมดีๆ อย่างการเข้าสุหนัตจึงเกิดขึ้นในเดือนเมษา ซึ่งจริงๆ อาจทำในช่วงไหนก็ได้ตามสะดวก หากการเข้าสุหนัตต้องใช้เวลาสักพักจึงจะเสร็จสิ้น ช่วงปิดเทอมจึงเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนี้

การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี เป็นประเพณีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายซึ่งชายมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มาโซะยาวี เป็นภาษาถิ่นมลายู หมายถึง การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ (มาโซะ = ตัด, ยาวี หรือ ยาวา หมายถึง ชาวชวาที่นำเอาศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ครั้งรก ณ เมืองปัตตานี ยาวีจึงมีความหมายกว้าง หมายถึง มุสลิม รวมความแล้ว มาโซะยาวี หมายถึง การตัดหรือขลิบอวัยวะเพศ เพื่อเป็นมุสลิม) การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ ในภาษาอาหรับ ซึ่งเรียกการขลิบนี้ว่า “คิตัน” ส่วนภาษามลายูใช้ศัพท์คำว่า “มาโซะยาวี”

มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่นิยมทำการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในทารกหรือเด็กเล็ก จึงมักทำเมื่อเด็กโตขึ้น อายุประมาณ 7-10 ขวบขึ้นไป ตามหลักแล้วศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมเข้าสุหนัต ถ้าไม่ทำถือว่าเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์ และเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดอวัยวะเพศในการอาบน้ำละหมาดวันละ 5 เวลา สร้างสัมพันธ์อันดีต่อญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และมุสลิมด้วยกันและเป็นการรักษากฎประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิมอีกด้วย

การเข้าสุหนัตเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต ถ้าไม่เข้าถือว่าเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ การเข้าสุนัตจะกระทำเมื่อถึงวัยอันควร คือช่วงอายุระหว่าง 8-13 ปี นิยมทำกันในเวลาเช้า ประมาณ 08.00-10.00 น. หรือตอนเย็นเพราะเป็นช่วงที่อากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแล้วเลือดจะไหลไม่มากและหยุดง่าย หลังจากทำการขลิบแล้วใช้เวลารักษาประมาณ 15 วันก็หายเป็นปกติ

การเข้าสุหนัตจำเป็นสำหรับผู้ชายมุสลิมอีกทั้งทางด้านวงการแพทย์สมัยใหม่ได้วิเคราะห์มาแล้วเช่นกันว่า การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนั้น มีคุณประโยชน์มากมาย เช่น สามารถป้องกันการเป็นมะเร็งอวัยวะเพศชายได้ เนื่องจากไม่มีการหมักหมม ของสิ่งสกปรกต่าง ๆ เพราะง่ายต่อการทำความสะอาด

ในอดีตการเข้าสุหนัตนิยมทำกับหมอพื้นบ้านที่เป็นมุสลิมด้วยกัน หรือเรียกว่า “โต๊ะมูเด็ง” นับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจเป็นโรคบางชนิดตามมา หากเครื่องมือเครื่องใช้ไม่สะอาด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี หรือโรคเอดส์ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ 200 – 300 บาท เมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นมุสลิมจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่หันมาทำสุหนัตโดยใช้วิธีทางการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องจากมีความปลอดภัยไม่มีอาการข้างเคียงและแผลหายได้เร็วขึ้น

โดยจะนำบุตรหลานไปทำสุหนัตที่คลินิกหรือโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 400-500 บาท หลายองค์กรได้จัดกิจกรรมดีๆ นี้ด้วยการจัดโครงการเข้าสุหนัตหมู่ เช่น โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา อบต.ต่างๆ ซึ่ง อบต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้จัด “โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562” เช่นกัน โดยจัดมาเป็นปีที่ 4 ในปีนี้มีเยาวชนจำนวน 42 คนเข้าร่วมโครงการ ก่อนการวันขลิบหนึ่งวันมีการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการดูแลลูกหลานเมื่อขลิบเสร็จ ให้แผลแห้งเร็วขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

“มะโซะยาวี เป็นเรื่องสำคัญของผู้ชายมุสลิม เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในรูปแบบมุสลิมอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการนับหนึ่งที่ชัดเจนของชีวิตเด็กชายมุสลิม ใช้หลักการขลิบเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตามหลักศาสนาคือ การละหมาด ถือศีลอด เรียนอัลกุรอ่าน อย่างจริงจัง” นายรอยากี มะเด็ง รองนายกอบต.ตะลุโบะ บอกถึงความสำคัญของการขลิบ

“สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นลูกผู้ชาย ในอดีตการขลิบจะทำกับโต๊ะมูเด็ง เมื่อการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น พร้อมกับมีโรคติดต่อมากขึ้น หากการขลิบสามารถป้องกันได้หลายโรค เช่น โรคทางอวัยวะเพศ โรคทางเพศสัมพันธ์ มะเร็งปากมดลูก และหากคนที่ขลิบมีเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับบี วิทยาการสมัยใหม่ทั้งเครื่องมือและยาสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ไม่ให้แพร่เชื้อไปในขณะทำการขลิบ ในวันขลิบผู้ปกครองไม่ต้องเข้าไปในห้องขลิบ ป้องกันเด็กร้องตามและทำได้เร็วขึ้น เมื่อขลิบเสร็จการดูแลทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แผลหายเร็วขึ้น”

นายแวอารีเฟ็น และมะลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรูสะมิแล แนะนำในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง สิ่งสำคัญที่ทำให้แผลหายเร็ว คือ การดูแลทำความสะอาด ไม่โดนน้ำ กินยาฆ่าเชื้อให้หมด จะ ให้แผลแห้งเร็วและกลับคืนสู่สภาพปกติเร็วขึ้น เด็กชายตัวน้อยทั้งหลายก็จะได้ซุกซนตามประสาวัยเด็กตอนปิดเทอมอย่างเต็มที่ ประสบการณ์จริงครั้งเดียวในชีวิตลูกผู้ชายมุสลิมทุกคน

เมื่อผ่านจุดสำคัญนี้ไป การปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเพื่อความสมบูรณ์ ในการเป็นมุสลิมจึงนับหนึ่งได้นับจากนี้…

แสดงความคิดเห็น