มุสลิมจชต.ชอบฟังบรรยายธรรม: ปรากฏการณ์ฝูงชนนับหมื่นฟังอุสตาซอัซฮัร

  0
  335
  โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

  ชาวมุสลิม จังหวัดชายแดนใต้ นับหมื่นคน (บางรายงานบอกว่าถึงแสน) ร่วมรับฟังบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอนโดยอุสตาซอัซฮัร อิดรุส นักบรรยาธรรมศาสนาอิสลามชื่อดังโลกมลายูอาเซี่ยนจากมาเลเซีย เต็มสนามฟุบอล 2 แห่ง (นราธิวาสและปัตตานี) สองคืนติดๆ 27-28 เมษายน 2562 สะท้อนวิถีวัฒนธรรมว่าคนชายแดนชอบฟังบรรยายธรรมแม้ท่ามกลางสถาการณ์ไฟใต้

  การเชิญคนทำความดี ละเว้นความชั่ว เป็นคำสั่งในศาสนาอิสลาม เปรียบเสมือนหัวใจ ของศาสนาอิสลามในการทำให้คนมุสลิมสะท้อนและยังคงอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม จนบางคนใช้คำว่าสังคมอนุรักษ์นิยม ที่อยากแนวคิดภายนอกจะไปแปลเปลียนสังคมโดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมตะวันตกหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมส่วนกลางจากรุงเทพมหานครหรือวิถีวัฒนธรรมสยามหรือไทยที่ยึดโยงกับบูรณาการกันอย่างลงตัวในศาสนาพุทธ พรามณ์ ฮินดู

  การเชิญคนทำความดี ละเว้นความชั่ว มีหลากหลายวิธีการในสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การแสดงธรรมเทศนาทุกวันศุกร์ในทุกมัสยิดในชุมชนไม่ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเพียงแต่เนื้อหาปรับตามยุค ตามสมัยให้สอดคล้องกับสถาณการณ์และเป็นพลังหลักของคนเห็นต่างจากรัฐและรัฐในการช่วงชิงมวลชนคนชายแดนใต้ หรือการลงคะแนนเลือกตั้งหลังสุดการใช้เวทีนี้ของทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาชาติที่ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนรวมมากที่สุด

  นอกจากธรรมเทศนาวันศุกร์ยังมีธรรมเทศนา ตามเทศกาล งานบุญต่างๆเพื่อระดมทุนสร้างสาธารณกุศลโดยเฉพาะศาสนสถานและสถาบันการศึกษา การสอนศาสนาในทุกมัสยิดประจำวัน ประจำสัปดาห์ แต่ที่มีผู้คนมากที่สุด คือ มัสยิดกลาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยบาบออิสมาอีล สะปันยัง และอิสมาอีลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มัสยิดโรงเรียนเราะห์มานียะห์ หรือบราโอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการสอนนี้ใช้เวลากลางวันเป็นหลักซึ่งในอดีต ก่อนความรุนแรงชายแดนใต้ (15 ปี)การสอนศาสนาแบบนี้มีทั้งกลางวันและกลางคืน

  สำหรับการฟังการบรรยายธรรม จากวิทยากร ผู้นำศาสนามีทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลาง(เช่นชัยค์ริฎอ จากwhitechannel.tv) มาตลอดแต่ผู้คนไม่มากเรือนหมื่นเรือนแสนเหมือนครั้งนี้ท่ามกลางกฎหมายพิเศษ 3-4 ฉบับ อันแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมคนพื้นที่แม้มีเหตุการณ์รุนแรงไม่ปกติที่ผู้คนไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนแต่ถ้าเรื่องนี้มันสามารถแหวกม่านความกลัวได้

  cr.ภาพประกอบจากเฟส Mauseng Benhawae

  https://www.facebook.com/Tinichaidantai/photos/pcb.1046413008887933/1046411358888098/?type=3&theater

  https://www.facebook.com/Tinichaidantai/photos/pcb.1046413008887933/1046411632221404/?type=3&theater

  https://www.facebook.com/1245604111/posts/10219294980705705?s=1245604111&v=i&sfns=mo

  https://www.facebook.com/1245604111/posts/10219292692448500?s=1245604111&v=i&sfns=mo

  https://www.facebook.com/1245604111/posts/10219275689783444?s=1245604111&v=i&sfns=mo

  ฟังการบรรยายฉบับเต็มได้ที่
  https://youtu.be/8sWMhpAbQgs

  แสดงความคิดเห็น