จริยศาสตร์การเมืองของคน จชต. (จบ) : บทสรุปจาก มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

  0
  281
  ปรัชญเกียรติ  ว่าโร๊ะ

  ครั้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2557 คนชายแดนใต้ และคณะทำงานเกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ 6 คนถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในจำนวนทั้งหมด 250 คน ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

  ประกอบด้วย “นิฟาริด ระเด่นอาหมัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี)  “นิอาแซ ซีอุเซ็ง”  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส อดีตนายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส  “กูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี” ผู้ลงสมัครการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติหลายสนามใน จ.ยะลา “ดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์” นักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัด เป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ยะลา 2 สมัย  “พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และ “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]

  ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คนชายแดนใต้ และทำงานเกี่ยวข้องกับชายแดนใต้   6 คนถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2 ในจำนวนทั้งหมด 200 คน ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ  “อนุศาสน์ สุวรรณมงคล” อดีตสมาชิกวุฒิสภาจาก จ.ปัตตานี และผู้บริหารโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี และ “นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี [2]


  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 กรอบกติกาที่ คสช.มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน และส.ว.สรรหามีสิทธิ์โหวตสนับสนุนให้เคตนิเดทนายกรัฐมนตรีได้

  พรรคพลังประชารัฐ เสนอพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเคตนิเดทนายกรัฐมนตรี โดยมีพรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคประชาชนปฏิรูป หนุนการสืบทอดอำนาจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้อุดมการณ์นำ “ราชาชาตินิยมไทย” [3]

  พรรคที่ประกาศไม่เอาเผด็จการทหาร และนายกคนนอก คือ พรรรคเพื่อไทย และพรรคเครือข่าย อาทิ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อธรรม พรรคเพื่อชาติ ออกมาประกาศกันถ้วนหน้าว่าไม่เอาเผด็จการทหาร และนายกคนนอก

  ทว่าเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พรรคไทยรักษาชาติได้เสนอ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล”  เป็นเคตนิเดทนายกรัฐมนตรี ทว่าในเวลา 22.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณทรีงมีพระพระบรมราชโองการว่า “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์” ต้องอยู่เหนือการเมือง [4]

  เห็นปรากฎการณ์ที่คล้ายๆ กับการผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (ฉบับเหมาเข่ง) ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2556 กระทั่ง “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” บางส่วนออกมาคัดค้านถึงการดีลที่ไม่เห็นหัวประชาชน

  เป็นโอกาสเดียวกับกลุ่มประชาชนที่เชื่อในอุดมการณ์นำชุดเดียวกับพันธมิตฯ องค์การพิทักษ์สยาม ผนวกกันสำเร็จเป็นกปปส. สร้างสถานการณ์จลาจล แล้วทหารก็อ้างถึงเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยสงบจึงก่อรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ขึ้น

  หลังปรากฎการณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ก็เช่นกันหลายคนมองว่าเป็นดีลที่ไม่เห็นหัวประชาชนอีกครั้ง จนพรรคอนาคตใหม่ พรรคสามัญชน และพรรคเกียน พรรคที่เชิดชูอุดมการณ์นำประชาธิปไตยค่อนข้างสูงก็ชัดในตัวเองขึ้นกว่าเดิมที่จะไม่ร่วมกับการดีลเพื่อนำไปสู่รัฐบาลแห่งชาติ ถ้าหากเกิดรัฐบาลแห่งชาติตัวเองพร้อมเป็นฝ่ายค้านในรัฐสภา ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ยังเป็นพรรคที่แทงกั๊ก และพร้อมไหลเช่นเดิม


  ณ ห้วงฟ้าเปิดให้พรรคการเมืองลงสู่สนามอีกครั้งในปี 2562 ผู้คนจากภาคประชาสังคมในชายแดนใต้หลายคนผันตัวเองลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่เคยอยากแก้ปัญหาชายแดนใต้ มาเล่นอีกบทบาทหนึ่งเพื่อผลักดันนโยบายรัฐ

  “มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม” เป็นองค์กรหนึ่งใน “เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ที่รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รับต่อสู้ทางคดีที่เกี่ยวกับการโดนละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ ปี 2562 ทนายความ 4 คนจาก “มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม” ลงสมัครส.ส.โดยสังกัดกันคนละพรรค

  “อดิลัน อาลีอิสเฮาะ” ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดยะลา เขต 1  สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ส่วน “อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ” ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี เขต 3  สังกัดพรรคภูมิใจไทย

   ขณะที่ “กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ” ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดนราธิวาส เขต 4  สังกัดพรรคประชาชาติ และอีกคนหนึ่งคือ “ณรงค์ อาแว” สมาชิกทนายความของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี ป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดยะลา เขต 3  สังกัดพรรคอนาคตใหม่

  นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ อย่าง “ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ” นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (We Peace) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ “สภาประชาสังคมชายแดนใต้” ด้วย

  “ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ” เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 10 สังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย

  และผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ทำงานค่อนข้างใกล้ชิดภาคประชาสังคมชายแดนใต้ อย่าง “พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา” ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 11 สังกัดพรรคภูมิใจไทย

  “ซารีฟุดดีน สารีมิง” อดีตผู้จัดการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 34 สังกัดพรรคภูมิใจไทย กับ “อับดลเหล๊าะ เต๊ะหละ” นักกิจกรรมอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 65 สังกัดพรรคภูมิใจไทย[5]

  ขณะที่ “ มูฮำมัดนิรันดร เลาะนะ” อดีตผู้เขียนบทภาพยนตร์ ละคร และผู้กำกับที่มาคลุกอยู่ในแวดวงภาคประชาสังคมชายแดนใต้อยู่ระยะหนึ่ง เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดนราธิวาส เขต 2 สังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย [6] รวมถึง “นิรายา เลาะนะ” ผู้ป็นภรรยาของ “ มูฮำมัดนิรันดร เลาะนะ” เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี เขต 1 สังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ของ “ดำรงค์ พิเดช” เช่นเดียวกัน
  [7]


  ทฤษฎีจริยศาสตร์สมัยใหม่ 2 ทฤษฎี ถูกนำมาอธิบายถึงจริยศาสตร์ทางการเมือง คือ “ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายมาก่อนวิธีการ  (consequentialist)” และ “ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับวิธีการมาก่อนเป้าหมาย (Nonconsequentialist)”

  “ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายมาก่อนวิธีการ  (consequentialist)” เน้นที่เป้าหมายจนไม่สนใจถึงวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมาย มีจุดอ่อนตรงการเน้นที่ผลลัพท์ที่จะตามมา หรือเป้าหมายของการกระทำโดยมองข้ามความสำคัญของวิธีการ นั่นคืออาศัยเป้าหมายที่ดีเป็นตัวอธิบาย แก้ต่าง สร้างความชอบธรรมให้แก่วิธีการ

  “ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับวิธีการมาก่อนเป้าหมาย (Nonconsequentialist)” เน้นที่วิธีการว่าต้องถูกต้องตามหลักการทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัดไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด เป้าหมายนั้นไม่สำคัญว่าจะมาตัดสินว่าใครดีใครเลว แต่ให้ดูว่าวิธีการนั้นถูกต้องหรือไม่มากกว่า

  ทฤษฎี Nonconsequentialist  มีส่วนคล้ายคลึงกับหลักศีลธรรมของศาสนาที่เชื่อในพระเจ้า และหลักการของพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าได้วางหลักการอะไรมาก่อนแล้ว มนุษย์เพียงแต่มีหน้าที่ทำตามหลักการให้ถูกต้องเท่านั้น โดยไม่สนใจต่อผลลัพท์ที่ตามมา

  ทว่าทฤษฎี Nonconsequentialist มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการถกเถียงถึงความน่าเชื่อถือของทฤษฎีนี้ อย่างเช่น ทำไมเราต้องทำตามกฏเกณฑ์ถ้าเรารู้ว่าผลที่ตามมาคือผลที่เลวร้ายต่อคน เราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกฏที่มีผลบังคับเสมอกันและเด็ดขาดเหมือนกันได้ไหม และมีกฎอะไรไหมที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่มีข้อยกเว้น [8]

  ถ้ามองปรากฏการณ์คนในภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม สันติภาพ ประชาธิปไตย ฯลฯ ในชายแดนใต้ ผ่าน“ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายมาก่อนวิธีการ  (consequentialist)” และ “ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับวิธีการมาก่อนเป้าหมาย (Nonconsequentialist)”

  ก็อาจสัณนิษฐานได้ว่าภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม สันติภาพ ประชาธิปไตย ฯลฯ ในชายแดนใต้ ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งสังกัดพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย และพรรครวมพลังประชาชาติไทย นั้นให้ความสำคัญกับเป้าหมายมาก่อนวิธีการ

  ภาคประชาสังคมที่ลงสมัครส.ส.นั้น ไม่สนใจว่าพรรคพลังประชารัฐที่ตัวเองสังกัดนั้น เสนอพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เป็นเคนนิเดตนายกรัฐมนตรี


  ภาคประชาสังคมที่ลงสมัครส.ส.นั้น ไม่สนใจว่าพรรคภูมิใจไทยที่ตัวเองสังกัดนั้น ในปี 2551 พรรคภูมิใจไทยเคยตกลงปลงใจร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ในค่ายทหาร

  ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2547 “เนวิน ชิดชอบ” ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก “.ทักษิณ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น ลงไปดูแลทุกโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กระทั่ง “เนวิน ชิดชอบ” ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ “พรรคไทยรักไทย” ทว่าเขาก็ยังเป็นผู้นำ “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ที่ต่อมายกสภาพเป็น “พรรคภูมิใจไทย”

  “พรรคภูมิใจไทย”มีบทบาทสำคัญที่ผลักดันให้พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาลในปลายปี พ.ศ. 2551 ภายหลังจากที่ “พรรคพลังประชาชน” ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค

  เนวินถูก ทักษิณ กลุ่มคนเสื้อแดงและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โจมตีว่าเนรคุณหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน เนวินได้เปิดแถลงข่าวในตอนบ่ายของวันที่ 7 เมษายน 2552 ในเชิงท้าชนกับ ทักษิณ พร้อมกับตั้งคำถามว่า คำว่า รัฐไทยใหม่ของ ทักษิณและกลุ่มคนเสื้อแดงกล่าวถึงนั้นหมายถึงอะไร และข้อเรียกร้องให้องคมนตรีลาออกนั้นเป็นการก้าวล่วงพระราชอัธยาศัย ซึ่งตนถือว่าสำคัญกว่าพระราชอำนาจ และถ้าจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพตนไปก่อน [9]

  แล้วได้เกิด “กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน” ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สวมเสื้อสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 “ทักษิณ ชินวัตร” และ “จตุพร พรหมพันธุ์” กล่าวหาว่า กลุ่มคนเสื้อน้ำเงินเป็นการจัดตั้งขึ้นมาโดย “เนวิน ชิดชอบ” และ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” แต่ทั้ง 2 ได้ปฏิเสธ [10]

  “กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน”ได้ปะทะกับกลุ่ม นปช. หลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่หนักที่สุดคือ เมื่อเช้าวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552 ในเหตุการณ์ที่กลุ่ม นปช.บุกขึ้นไปเพื่อล้มการประชุมสุดยอดอาเชียนที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้ปะทะกันด้วยอาวุธต่าง ๆ มากมาย ทั้ง ระเบิดและปืน

  หลังจากนั้้น “เนวิน ชิดชอบ” ผู้ขับเคลื่อน “พรรคภูมิใจไทย” คนสำคัญ ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองจากนักการเมืองในระบอบรัฐสภาที่ผู้คนร้องยี้ เป็นนักพัฒนาท้องถิ่นด้วยการกีฬาในระดับที่ไม่มีนักการเมืองคนใดเคยทำได้สำเร็จมาก่อนในประเทศไทย

  วันที่ 4 ตุลาคม 2555 “เนวิน ชิดชอบ” ประกาศยุติบทบาททางการเมือง โดยทุ่มเทให้กับการขับเคลื่อนสโมสร “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” เขาพา “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ไปอุ่นเครื่องที่ชายแดนใต้บ่อยครั้งกับ “นรา ยูไนเต็ด” ที่มี “วัชระ ยะวอฮะซัน” เป็นผู้ดูแล กับ”ปัตตานี เอฟซี” ที่ “เศรษฐ์ อัลยุฟรี” เป็นผู้ดูแล กับ “สตูล ยูไนเต็ด” ที่ “สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์” เป็นผู้ดูแล และสโมสรฟุตบอลอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ที่เป็นพันธมิตรกับ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”


  ภาคประชาสังคมที่ลงสมัครส.ส.นั้น ไม่สนใจว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ตัวเองสังกัดนั้น “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ผู้ที่มีอิทธิพลสูงในพรรค เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการปราบปรามการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จนนำไปสู่ผู้เสียชีวิต 99 ศพ ในปี 2553

  ในปี 2556-2557 “สุเทพ เทือกสุบรรณ” คือ เลขาธิการ “กปปส.-คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  แนวหน้าม็อบนกหวีดที่ขัดขวางการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องให้เกิดการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557


  ภาคประชาสังคมที่ลงสมัครส.ส.นั้น ไม่สนใจว่าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยที่ตัวเองสังกัดนั้น มี “ดำรงค์ พิเดช” เป็นหัวหน้าพรรค

  “ดำรง พิเดช” เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีนโยบายปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเข้มข้น โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯจากทั่วประเทศกว่า 4000 นาย ลงพื้นที่รื้อถอนรีสอร์ต จำนวน 9 แห่ง รวมพื้นที่ 1,857 ไร่ [11]

  ดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและสั่งการให้ผู้บริหารและหน่วยงานภาคสนาม ฟันสวนยาง
  ทรัพย์อาสินในภาคใต้และทั่วประเทศหลายแสนไร่

  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กับป่า กับรัฐเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาหนึ่งในสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มประกาศเขตป่า เขตที่ดินของรัฐโดยไม่ได้ลงไปวัดลงไปสำรวจจริงๆ

  และในห้วงเวลาปี 2555 นั้นด้วยความเดือดร้อนหนักจึงทำให้ขบวนการชุมชน ขบวนการประชาชนในภาคใต้ รวมถึงภาคอื่นๆ จึงม็อบปิดถนนกันยกใหญ่ [12] เพื่อไม่ให้ทำลายทรัพย์อาสิน เพื่อไม่ให้ที่อยู่อาศัยของตัวเองถูกรื้อ


  วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบ “พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)” ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไต อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อ “ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ มหิดล” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


                                                                .


  “การให้ความสำคัญกับวิธีการและเป้าหมายของนักการเมืองไทยในกรอบทฤษฎีจริยธรรม : ศึกษากรณีของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม” วิทยานิพนธ์รัฐศาตร์มหาบัณฑิต  ปี 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย “ศักยะ เดชธนาพงศ์” ได้สะท้อนการให้ความสำคัญกับเป้าหมาย โดยไม่สนใจวิธีการของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

   

  จริยธรรมทางการเมืองที่เน้นเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการ เป็นมรดกตกทอดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่จอมพลป.พิบูลสงครามใช้หลังการปฏิวัติ 2475 จนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นำจริยธรรมทางการเมืองที่เน้นเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการ มารัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม ในปี 2500 เช่นกัน

  .

  จริยธรรมทางการเมืองที่เน้นเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการเป็นข้ออ้างสำหรับรัฐประหารทุกครั้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ลักษณะจริยธรรมทางการเมืองที่เน้นเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการ

  ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ทางการเมืองไทยที่เกิดวิกฤติไม่รู้จบมาถึงปัจจุบัน


  มิต้องย้อนรอย ไปในอดีตนับตั้งแต่ รัฐประหาร 2490 ที่คณะราษฎร ฝ่ายสังคมนิยมประชาธิปไตยหมดอำนาจอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นในปี 2497 หะยีสุหลง ก็กลายเป็นบุคคลสูญหาย

  ครั้นปี 2500 ความจริงจึงปรากฏว่าหะยีสุหลงถูกถ่วงน้ำในทะเลเขตจ.สงขลา

  แต่กระนั้น “อามีน โต๊ะมีนา” ก็ลงสมัคร ส.ส. จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพลป.พิบูลสงคราม เมื่อปี 2500

  “อามีน โต๊ะมีนา” ได้นำเรื่องศาสนานำการเมือง เรื่องสิทธิเสรีภาพของคนมลายูมุสลิมมาปราศรัยหาเสียง ทั้งที่ก่อนหน้านั้น จอมพลป.เคยประกาศนโยบายรัฐนิยมเดือดร้อนกันถ้วนหน้าก็ตาม

  กระทั่งปี 2501 ประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดกับ “หะยีสุหลง” ผู้เป็นพ่อ ก็เกิดกับตัว “อามีน โต๊ะมีนา” เอง เขาถูกจับในข้อหาแบ่งแยกดินแดน เพราะเขาพิมพ์หนังสือ 1 พันเล่มที่มีเนื้อหาเน้นถึงความเป็นมลายู  รัฐจึงสั่งรวบรวมหนังสือที่เขาพิมพ์มาเผาทิ้ง 

  ปี 2508 รัฐบาลถนอม กิตติขจร มีมติให้ถอนฟ้อง “อามีน โต๊ะมีนา” ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาแค่เพียงวันเดียวด้วยเหตุผลทางการเมือง

  ครั้น “อามีน โต๊ะมีนา” ได้รับการปล่อยตัว แล้วเขาเดินทางกลับมาอยู่ที่ปัตตานี ทว่าก็ถูกขึ้นบัญชีดำติดตามตัว จนเขาต้องลี้ภัยไปอยู่บ้านญาติที่รัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย

  ประมาณปี 2509 “อามีน โต๊ะมีนา” เข้าร่วม “ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี” (BRN-Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani) จับอาวธสู้กับรัฐไทยเพื่อให้ปาตานีได้รับอิสรภาพ

  กระทั่ง “อามีน โต๊ะมีนา” เสียชีวิตที่นั่นเมื่อหลายปีที่ผ่าน[13]


  “สมัยก่อนแม้มีเหตุการณ์กลุ่มโจรมุสลิมเผาโรงเรียนบ้าง เผาสะพานบ้าง แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านทั้งไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่มักจะรู้ก่อนล่วงหน้า และอาคารเรียน หรือสะพานที่ถูกเผาโดยโจรมุสลิมมักอยู่ในสภาพทรุดโทรม จนแทบจะใช้การไม่ได้แล้ว การเผาจึงเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้งบประมาณมาสร้าง หรือซ่อมแซมอะไรที่ชำรุด

   

  “ช่วงมีงานเทศกาลของคนพุทธ เช่น เทศกาลลาซัง คนมุสลิมก็มาร่วมงาน มันเป็นงานรื่นเริงประจำฤดูกาล บางปีผมยังเคยเห็นโจรมุสลิมชื่อดัง ๆ ถือปืนลงมาเที่ยวงานด้วย”

   

  คนไทยพุทธปะนาเระพลัดถิ่นคนหนึ่ง ที่ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ เขาเกิดและเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์อันดีคนไทยพุทธและมลายูมุสลิมในปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัจจุบันญาติพี่น้องเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด ณ ปะนาเระ จ.ปัตตานี

   

  เขาเล่าถึงความสัมพันธ์อันดีของคนไทยพุทธและมลายูมุสลิม กระทั่งความรู้สึกดีเหล่านั้นถูกฉีกขาดสะท้อนผ่านการปฏิบัตการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้้นกลางดึกวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548

  เสียงปืนหลายนัดดังขึ้นในวัดพรหมประสิทธิ์  ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ขณะไฟเริ่มไหม้กุฏิวัด คนร้ายกว่า 10 คนเคลื่อนมุ่งทำลายสถูป วิหาร อุโบสถ พระพุทธรูป ฯลฯ ก่อนกราดยิงเด็กวัด และพระสงฆ์ จากนั้นฟันซ้ำด้วยมีดพร้า แล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งวัดทั้งศพ[14]

  เหยื่อความรุนแรงในครั้งนั้น คือ พระแก้ว โกสโร อายุ 78 ปี ซึ่งถูกคนร้ายใช้ไม้ตี และใช้มีดพร้าฟันจนมรณภาพพร้อมจุดไฟเผา , นายหาญณรงค์ คำอ่อง อายุ 17 ปี และนายสถาพร สุวรรณรัตน์ อายุ 15 ปี ซึ่งทั้งคู่เป็นเด็กวัด และกุฏิที่ถูกเผาวอด 3 หลัง[15]

   

  และนั้นคือเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทำลายความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมของคนไทยพุทธและมลายูมุสลิมในอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีเกือบหมดสิ้น แล้วถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงและความกลัวระหว่างกันของผู้คน


  20 กุมภาพันธ์ 2562 อีกแล้วที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงยิงข้ามกำแพงประมาณ 10 นัดถูกกุฏิหลังเก่าของเจ้าอาวาสภายในวัดเทพนิมิต ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และกระเบื้องหลังคาแตกเสียหายเล็กน้อย ทว่าไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บ

   

  ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คนร้ายกว่า 10 คน แต่งกายชุดดำคล้ายทหาร ขี่รถเตอร์ไซค์บุกเข้าไปภายในวัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

   

  คนร้ายกระจายกำลังใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มใส่กุฏิพระ ส่งผลทำให้พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ มรณภาพพร้อมพระลูกวัด รวม 3 รูป และมีพระลูกวัดได้รับบาดเจ็บอีก 1 รูป


   

  จากสายธารประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยหลัง 2475 จนมาถึงปัจจุบัน เหตุการณ์รัฐประหารทุกครั้งมักอ้างว่าทำเพื่อเป้าหมาย โดยไม่สนใจวิธีการ เฉกเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ  องค์การพิทักษ์สยาม และกปปส. ที่มุ่งทำเพื่อเป้าหมายโดยไม่สนใจวธีการ เช่นกัน

  ปาตานี/ชายแดนใต้ก็เช่นกัน นับตั้งแต่อดีตจนถึง ณ 2562 คนส่วนหนึ่งจากภาคประชาสังคม นักการเมืองส่วนหนึ่ง รวมถึงขบวนการจับอาวุธต่อสู้รัฐไทยส่วนหนึ่ง

  ‘วิธีการ’ ช่างมันฉันไม่แคร์ เช่นเคย

  ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง กับแนวคิดของ “มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ” ชาวอเมริกันนักเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อความเสมอภาคของชาวผิวสี

  “ความมืดไม่อาจขับไล่ความมืด มีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่อาจขจัดความเกลียดชัง มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้”

  ย้อนอ่าน จริยศาสตร์การเมืองของคน จชต. [ 1 ] : .ใครทำอะไรบนถนนการเมืองไทย


  [1] ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา,7 ตุลาคม 2557 ,รู้จักสมาชิก สปช.ชายแดนใต้ อดีตประธานสาขา ปชป.ยะลาเข้าวินด้วย, (เข้าถึงจาก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/33417-reform_33417.html สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [2] ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา , 1 สิงหาคม 2557 , “แม่ทัพ4-ภาณุ” พาเหรดนั่ง สนช. “อกนิษฐ์” ร่วมวง…จับตาเจรจาใต้ไม่เหมือนเดิม , (สืบคนจาก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/31752-assembly.html เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [3] ว็อยซ์ทีวี,8 มิถุนายน 2561,ตรวจแถว ‘นอมินี คสช.’ เช็กขุมกำลัง ‘พรรคกปปส.’ ไปรอดไหม ?, (สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/HJnM76wxX เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [4] มติชน,8 กุมภาพันธ์ 2562 ,พระราชโองการ ร.10 ทูลกระหม่อมหญิง ต้องอยู่เหนือการเมือง,(สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1355421 เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [5] มติชนออนไลน์,7 กุมภาพันธ์ 2562,น.2รายงาน : เปิดชื่อชิงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 4 พรรค,(เข้าถึงจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1352349 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562)

  [6] Voicetv,22 กุมภาพันธ์ 2562,นราธิวาส,(เข้าถึงจาก https://election.voicetv.co.th/province/96 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562)


  [7] Voicetv,22 กุมภาพันธ์ 2562,ปัตตานี,(เข้าถึงจาก https://election.voicetv.co.th/province/94 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562)

  [8] ศักยะ เดชธนาพงศ์,”การให้ความสำคัญกับวิธีการและเป้าหมายของนักการเมืองไทยในกรอบทฤษฎีจริยธรรม : ศึกษากรณีของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม”,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. (สืบค้นจาก digi.library.tu.ac.th/thesis/po/1327/01title-illustrations.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [9] วิกีพีเดีย, 9 กุมภาพันธ์ 2562 ,เนวิน ชิดชอบ ,(สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [10] วิกีพีเดีย, 7 กุมภาพันธ์ 2561 ,กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน ,(สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99 เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

  [11] วิกิพีเดีย,12 มีนาคม 2562,ดำรงค์ พิเดช,(สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562)

  [12] ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ,10 พฤษภาคม 2555,เหตุเกิดที่ภาคใต้–วันร้อนคืนร้ายของคนอยู่กับป่าบนเทือกเขาบรรทัด,,(สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2012/05/40453 เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562)

  [13] คมชัดลึก,13 มีนาคม 2556,บีอาร์เอ็นและ’อามีน โต๊ะมีนา’ ,(สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/scoop/153774 เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2562)

  [14]MGR Online ,“เจ้าอาวาสวัดพรหมประสิทธิ์”ประณามโจรถ่อยสุดโหดเหี้ยม , 17 ตุลาคม 2548,(เข้าถึงที่ https://mgronline.com/politics/detail/9480000142909 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562)

   

  [15] ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา ,7 ปีคดีฆ่าเผาพระ-เด็กวัดพรหมประสิทธิ์…ศาลฎีกาจำคุกตลอดชีวิต5จำเลย , 16 ตุลาคม 2555 , เข้าถึงที่ https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/17065

   

  แสดงความคิดเห็น