คุยกับกอง บก. [ มี.ค.62]

  0
  206

  กอง บก.

  ก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การจะเขียนบทบรรณาธิการในสไตล์ THE PEN ควรจะเขียนออกมาสไตล์ไหน อันนี้คงเป็นโจทย์ที่ต้องกดแป้นพิมพ์แล้วเริ่มต้นเขียน แล้วค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆ แต่ที่แน่ๆแล้ว บทบรรณาธิการ หรือ ที่เราเลือกจะใช้คำว่า คุยกับกอง บก. ก็คงมีวัตถุประสงค์ไม่ต่างจากสื่ออื่นๆ คือ การบอกเล่ามุมมอง ความคิดของตัวเองในที่สิ่งที่คิดว่าน่าจะบอก  หรือ คิดว่าผู้อ่านน่าจะได้รู้เกียวกับการทำงานขององค์กร

  ขอเริ่มต้นอย่างนี้

  “ด้วยพระนามของพระเจ้า (อัลเลาะฮ์) ผู้ทรงเมตตาและปราณีเสมอ และขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งให้ความสงบสุขกับมนุษย์ หรือสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนัก ใคร่ครวญ ไตร่ตรองความหมายและคุณค่าของชีวิต”

  ขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำว่า…

  นอกจากนี้ อยากเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง “แบมะแวหามะ แวกือจิ”  อดีต ผอ.สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของคนทำงานด้านสื่อเคียงข้างประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง THE PEN และอาจรวมถึงคนอื่นๆ ที่รู้จัก“แบมะ” ต่างยกให้ “แบมะ” เป็นปูชนียบุคคลนักสื่อสารสันติภาพปตานี

   แม้วันนี้ “แบมะ” ล่วงลับไปแล้วปีกว่า แต่คุณูปการที่ “แบมะ” สร้างขึ้นมาด้วยความประสงค์ของพระเจ้า ทำให้ก่อเกิดคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำงานด้านการสื่อสารเพื่อสร้างอะไรบางอย่างให้กับพื้นที่ และ ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้อ่านที่เป็นมุสลิม แม้นจะรู้จัก “แบมะ”  หรือไม่รู้จัก “แบมะ”  จึงอยากเชิญชวนให้ช่วยอ่าน ถ้อยคำจากคัมภีร์อ่านบทฟาฎิหะห์ แล้วมอบเป็นผลบุญแด่ มุลเลาะฮ์ แวหามะ แวกือจิก .. “อัลฟาฎีหะห์”

  มาถึงจุดที่เป็น THE PEN ได้งัย..

  พูดถึง THE PEN ที่พึ่งเริ่มก่อตั้ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนที่ทำงานด้านสื่อ ด้านข่าว และนักกิจกรรม ที่สนใจเรื่องปัญหา 3 จชต. ต้องการใช้งานด้านการสื่อสารสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ แม้นจะรู้สึกว่ามีคนทำงานสื่อเยอะแล้วก็ตาม แต่ก็นั่นแหละ เราเองเล็งเห็นว่า ยังมีแนวทางการทำงานด้านการสื่อสารอีกมากมายที่เราน่าจะเข้าไปเติมเต็ม สนับสนุน แต่ก็ดูเหมือนว่าสื่อที่เราพยายามเป็นอยู่นั้น ไม่แน่ใจว่าจะเรียกตัวเองเป็นสื่อแบบไหน

  สื่อชุมชน หรือภาคประชาชน สื่อภาคพลเมือง สื่อทางเลือก สื่อสันติภาพ โดยไอ้คำเรียกเหล่านี้ เมื่อลองมานึก ก็ไม่รู้ว่าในทางปฎิบัติ อะไร คือ เส้นแบ่ง หรือนิยามจริงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราล้วนเห็นจากคนทำงานสื่อในพื้นที่ คือ ทุกคนล้วนอยากทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศ แวดล้อม ปฎิกริยาของผู้คน ท่ามกลางสภาพสังคมในพื้นที่ที่ยังซุกซ่อน ความตึงเครียด ความขัดแย้ง ไว้เบื้องหลังและเปิดเผย

  เห็นแบบนี้ เลยทำให้สรุปกันว่า งั้นเราก็ลองมาเป็นคนทำสื่อที่มุ่งหวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ จชต. ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น และนั่นเอง THE PEN จึงนิยามตัวเองว่า สื่อที่มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลง นับแต่ตอนนั้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นการก่อตั้งสำนักสื่อ THE PEN

  อย่างไรก็ตาม THE PEN จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนนั้น ก็คงต้องค่อยๆเรียนรู้ ขยับ ทำงาน สื่อสาร บนเส้นทางที่มีเวลาและการยืนระยะเป็นตัวบอกเล่า

  แล้ว…จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไร โจทย์นี้ก็เป็นคำถามใหญ่ เป็นคำถามที่ดูเผินๆ ที่ไม่น่าจะตอบยาก เราอาจจะตอบว่า ก็ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสิ ไปสู่สันติสุข สันติภาพงัย แต่ภายใต้คำเหล่านั้น ชั่งซ่อนเลศนัยแห่งการช่วงชิงตีความ เพราะ คำว่าดีขึ้น หรือ สันติภาพ หรือ การพัฒนา ก็มีมุมมอง และล้วนมีเป้าหมายสุดท้ายไปตามแต่ละคนที่ค่อนข้างจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิวเผินที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นสื่อแบบไหน แต่ก็เอาอย่างนี้ละกัน THE PEN อาจจะลองเสนอว่า

  “เราจะเป็นสื่อโดยหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนวัฒนธรรมและบริบทสังคมสมัยใหม่ บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ปตานี/ชายแดนใต้”

  สื่ออย่าง THE PEN คิดจะทำอะไร..

  เมื่อพูดถึงว่าเราจะทำอะไรบ้าง คงตอบว่า มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมาย แต่จะเป็นสื่ออย่างไร เราก็คงต้องวางกรอบ วางแนวทางไว้บ้าง เพื่อที่จะให้การทำงานมีทิศทาง มีเป้าหมาย และเราคิดว่า การวางกรอบ วางแนวทางนั้น ก็ต้องให้มีหลักการ คำใหญ่ๆ โตๆ สักหน่อย เพื่อกระตุ้นเตือน ให้เราเองได้อยู่ในร่อง ในรอยของ สื่อแบบ THE PEN

  เราคิดว่า เราอาจจะอยาก “ขยายการรับรู้” เกี่ยวกับประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มากขึ้น ในความหมายคือ เป็นสื่อที่มุ่งเชื่อมการสื่อสารกับสังคมไทยภูมิภาคต่างๆ บนฐานความเป็นเครือข่ายกลุ่มพลังทางสังคมและฐานความเป็นพลเมืองที่มีประเด็นความสนใจร่วมกัน

  เรายังคิดอีกว่า เราอาจจะ ”เป็นพื้นที่ทำความเข้าใจ” ถึงความคิด ความรู้ มุมมอง และเสียง ของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย หรือ คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน

  นอกจากนี้ เรายังเห็นว่า เราสามารถ “เป็นช่องทางสร้างการมีส่วนร่วม” จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา พัฒนา โดยหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน บริบทของสังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

  อ้อ ก่อนที่จะไปต่อ มีอีกอย่างที่อยากบอกผ่าน กอง บก. คือ THE PEN  มีสโลแกน เรียบๆ ง่ายๆว่า  Media Kita เป็นภาษาถิ่นมลายูปตานี แปลว่า “สื่อของเรา” เราอยากเป็นสื่อที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ crème แต่จะมีการเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญยังคำนึงถึงหลักการและ จรรยาบรรณของความเป็นสื่อมวลชน เรารู้สึกได้ว่าภายใต้สโลแกนนี้ ชี้ให้เห็นพยายามของเรา ที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน เสียง ความคิด ที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเราได้ ไม่ว่าเราในมุมของการสนับสนุน หรือ เราในแง่ของการไม่เห็นด้วย เรายอมรับที่จะขัดแย้งกับความเป็นอื่น ที่ต่างจากความเป็นเรา ทว่าขอขัดแย้งกันอย่างสร้างสรรค์ บนฐานความเป็นคนด้วยความพยายามจะเข้าใจอีกหนึ่งความเป็น.

  มาถึงตรงนี้ บนไฟร์กระดาษที่มีจำนวนมากมายในโปรแกรมเวิร์ด กอง บก. ก็คง อยากบอกเล่าเรื่องอื่นๆบ้าง อย่างเช่นเรื่องผลงานในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องบอกว่ายังเป็นงานที่อยู่ระหว่างทดลองการทำงานกัน

  แต่สำหรับคุยกับกอง บก.ฉบับนี้ คงเป็นการคุยเรื่องความคิด ความฝันของ THE PEN ซึ่งคงต้องตามไปอ่านเรื่องอื่นๆกันใน “คุยกับกอง บก.” ประจำเดือนเมษา 62 แต่ก็เข้าใจว่า อาจมีผู้อ่านบางส่วนอยากรู้จักเรามากกว่านี้ กอง บก. เลยเสนอว่า ลองเข้าไปอ่านในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับกับองค์กรทั้งที่อยู่บนหน้าเว็บ และหน้าเพจ แต่ก็ขอออกตัวก่อนว่า รายละเอียดเกี่ยวกับ THE PEN ที่เขียนไปนั้น เป็นเพียงความคิด ความฝัน กรอบ ทิศทางที่ THE PEN อยากเดินมุ่งไปสู่ อาจจะดูเว่อวังไปหน่อย แต่ก็เป็นความท้าทาย ไม่ใช่แค่กับเราเท่านั้น แต่อาจรวมหมายถึงเพื่อนสื่อที่มีใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน…ลองเข้าไปดูครับ

  สำหรับ คุยกับกอง บก.ประจำเดือนนี้ มีความคิดเห็น หรือ อยากท้วงติงอะไรอยากให้เสนอแนะมานะครับ กอง บก. รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ..สุดท้ายนี้ ขอความสันติและปลอดภัยมีแด่ผู้อ่าน ขอบคุณครับ

  แสดงความคิดเห็น