ข้อวินิจฉัย(ตามหลักอิสลาม) การซื้อสิทธิ์-ขายเสียง เรื่องที่ต้องย้ำเตือน ก่อนเลือกตั้ง

  0
  520

  อับดุลสุโก ดินอะ (อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์)
  กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

  24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งท่ามกลางกระแส เงินไม่มากาไม่เป็น รับเงินมากา…

  ทำให้ผู้นำศาสนาชายแดนใต้ตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรีส่วนหน้า บรรดาอิหม่ามหลายมัสยิดออกมารณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งภาษามลายู และไทย (กลางและใต้)

  ดั่งเช่น อิหม่าม อะหมัด เจะโส๊ะเจะหลี อิหม่าม(ผู้นำมัสยิดจะนะ) กล่าวว่า การไปใช้สิทธิเป็นภารหน้าที่ ท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่ท่าน เป็นสิทธิของท่าน สิ่งสำคัญมือท่านต้องสะอาด ร่างกายท่านต้องสะอาด เท้าท่านต้องสะอาด ปากท่านต้องสะอาด

  “ไม่หวังอามิสสินจ้างเล็กๆน้อยๆ เราต้องช่วยกันออกไปอย่างจิตอาสาเยอะๆ ไปนั้นใช้เวลาไม่มาก ถ้าต้องใช้พาหนะ ก็จงเสียสละ อย่าเอาเงินผู้สมัครหรือหัวคะแนน ใครมีพาหนะก็ช่วยพาคนไม่มีพาหนะอย่างจิตอาสาไปลงคะเเนนเสียงการเลือกตั้ง”

  อีกด้าน ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี (ส่วนหน้าภาคใต้) ได้ออกบทความและเรียกร้องอิหม่ามนำบทบัญญัติที่อิสลามห้ามซื้อสิทธิขายเสียง เอาไปอ่านและรณรงค์ในแต่ละชุมชนและท่านยังได้แสดงทัศนะส่วนตัวต่อเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ระหว่างการเลือกกับไม่เลือกจะเลือกหรือไม่เลือก เราก็ต้องได้คนมาบริหารประเทศแน่นอน

  “เป็นธรรมดาที่เราจะหาคนดีสมบูรณ์แบบไม่ได้ แต่ในจำนวนคนและพรรคที่เสนอตัวเข้ามาให้เราเลือกก็มิได้ชั่วเหมือนกันทั้งหมด บางคนมีดีมากกว่าชั่ว บางคนมีชั่วมากกว่าดี เมื่อไม่มีตัวเลือกมากกว่านี้ หน้าที่เราก็คือเลือกคนที่มีดีมากกว่าชั่ว เท่ากับเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมประเทศมีดีมากกว่าชั่ว แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เลือก เราอาจเปิดโอกาสให้คนที่มีชั่วมากกว่าดีเข้ามาบริหารประเทศ นั่นเท่ากับเราเป็นคนหนึ่งที่ทำให้สังคมยิ่งแย่ลง มุสลิมมีหน้าที่ทำให้ความดีมากกว่าความชั่ว ทำให้สังคมดีขึ้น มิใช่ทำให้ยิ่งแย่ลง”

  ขณะเดียวกันอดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในอียิปต์อย่าง นายอิสมาอีล สิงหาด ครูสอนศาสนาในชุมชน สิงหนคร จังหวัดสงขลา เขียนเฟสบุ๊ครณรงค์เรื่องนี้ในหมู่วัยรุ่นซึ่งได้นำหลักฐานคำวินิจฉัย จากสถาบันการวินิฉันศาสนาร่วมสมัยจากประเทศอียิปต์มายืนยัน

  “อิสลามไม่อนุญาตการซื้อสิทธิขายเสียง”

  ส่วนวันที่ 12 มีนาคม สภาประชาสังคมชายแดนใต้พร้อมกับเครือข่ายได้ร่วมกันเรียกร้อง ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ให้แต่ละพรรคไม่ซื้อเสียงผ่านวิธีการต่างๆ รวมทั้งมีแนวคิดขับเคลื่อนกลไกตรวจสอบแต่ละพรรคการเมืองว่าปฏิบัติตามสัญญาที่เคยหาเสียงไว้หลังเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร ?

  เวทีสภาประชาสังคม จชต. ยื่นข้อเสนอพรรคต่อการเมือง

  ครับเราในฐานะภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันและร่วมจับตาการเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ อย่าให้เพียงผู้นำศาสนาขับเคลื่อนหรือรณรงค์ฝ่ายเดียวเพราะประชาชนเจ้าของอำนาจสำคัญที่สุดแม้ภายใต้กติกาที่ทราบๆกันอยู่

  นื่คือ คำฟัตวาลำดับที่ 2594 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ชี้ขาด “ว่าด้วยการซื้อเสียงเลือกตั้ง” โดย “สถาบันการชี้ขาดด้านกิจการศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ( ดารุลอิฟตาอ์)”

  แปลโดย : อาจารย์อิสมาอีล สิงหาด

  คำถาม : ข้อตัดสินการซื้อเสียงเลือกตั้งตามหลักศาสนาว่าอย่างไร?


  คำตอบ : การซื้อเสียงเลือกตั้งนั้น” ฮะรอม” เป็นบาป และหัวคะแนนเสียงนั้นเป็นผู้ทำบาป เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากริชวะห์ (สินบน) ซึ่งนับเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา เนื่องจากมีฮาดิษ(วจนะ)ของท่านนบีมุหัมหมัด -ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม –

  รายงานจากเษาบาน รอฎิยัลลอฮุอันฮู กล่าวว่า : “ท่านนบีได้ประนามสาปแช่งผู้ทำสินบน , ผู้รับเงินสินบน และคนอำนวยสินบน” คนอำนวยสินบนนั้น หมายถึง ผู้ที่เดินระหว่างทั้งสอง(หัวคะแนนเสียง) บันทึกโดยอะหมัดใน”มุซนัด”ของท่าน

  ตามหลักเดิมแล้วนั้นผู้ซึ่งเสนอชื่อตัวเองเพื่อเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ในตัวเอง และสัจจะในคำพูดสัญญา และไม่อนุญาต(ห้าม)ให้เขา(ผู้ลงสมัคร) ใช้ทรัพย์สินเงินทองของเขาให้บรรลุถึงเป้าหมายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นผลต่อความของผู้ให้คะแนนเสียง และห้าม(ทำบาป)ให้คนหนึ่งคนใดจากมวลมนุษย์รับเอาเงินเหล่านั้น เพราะอยู่ในข่ายทำสิ่งต้องห้าม สิ่งน่ารังเกียจ และรับกินเงินที่ผิด(โมฆะ) อีกทั้ง เป็นการหลอกลวง และโกหก

  จำเป็นสำหรับคนที่รับเงินจากผู้ลงสมัครมาแล้ว ต้องเอาไปคืนให้แก่ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง โดยอันที่จริงแล้วการช่วยเหลือ(บรรลุ)ถึงข้อตกลงที่จะเลือกเขา ถือว่าฮะรอม (บาป) และการเอาเงินจากเขาก็ถือว่าฮะรอมเช่นกัน

  สำหรับหัวคะแนนเสียง(วุซาฏออ์)ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องห้าม เป็นผู้ซึ่งถูกเรียกว่า “นายหน้าหาเสียง” ถือว่ากระทำความผิดเช่นเดียวกันตามหลักศาสนาเพราะเขาคอยอำนวยความสะดวกให้การกระทำความฺผิดนั้นเกิดขึ้น

  ดังนั้นจำเป็นสำหรับทุกคนต้องห่างไกลจากพฤติกรรมดังกล่าว และร่วมกันให้พฤติกรรมเช่นนั้นหมดไป ดังนั้นศาสนาอิสลามสั่งใช้ให้มีความสัจจะ , อิสระเสรีภาพ (อิสระในการตัดสิน) และเลือกคนที่จะมาบริหารที่ดี และอิสลามได้สั่งห้าม ไม่ให้สร้างความเสียหาย , โกหก , สินบน, ฯลฯ

  และถือเป็นการอนุญาตให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งออกค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจากทรัพย์สินเพื่อสนับสนุน เจือจุนด้านการเลือกตั้งภายในขอบเขตที่อนุญาตในการเลือกตั้งของกฏหมาย เพื่อสอดคล้องกับระเบียบการเลือกตั้ง


  ………วัลลอฮุอะลัม………….

  อ้างอิง
  1.โอวาทวันศุกร์(คุตบะห์โดยสำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดสงลาและภาคมลายูจากจังหวัดชายแดนภาคใต้https://www.facebook.com/174221720009474/posts/398640857567558?sfns=mo  https://www.facebook.com/100000593888870/posts/2616083751754729?sfns=mo

  ที่มา : เวปไซด์” دار الافتاء المصرية”
  ถอดความ : อิสมาอีล สิงหาด
  //www.facebook.com/100023384344891/posts/394689327987209?sfns=mo

  3.ตัวอย่างเทศนาธรรมที่มัสยิดกลางสตูล
  https://www.facebook.com/725867791119691/posts/851833895189746?sfns=mo
  4.ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

  แสดงความคิดเห็น